(011) 4951 9180 / 4953 0235 / 4953 4425 / 4953 4978 / 4953 5151

Centro especializado en nariz oído y garganta

Estudios

o Laboratorio - ampliar información »

 o Audiologia

       * Audiometria

       * Logoaudiometria

       * Impedanciometria

       * Timpanometria

       * Acufenometria

o Electrofisiología

     * Otoemisiones acústicas

     * Microfonicas cocleares

     * Electrococleografía

     * BERA

     * BERA por umbrales

     * CERA


o Rinofibrolaringoscopia

o Videorinofibrolaringoscopia

o Rinodebitomanometria

o Videonistagmografía

o VHIT

o Selección de audífonos